Stále probíhá veřejná konzultace o nových genomických technikách (nové GMO)

Publikováno 29.6.2022

Stále probíhá 12týdenní konzultační období Evropské komise v souvislosti s posouzením dopadů nových právních předpisů pro „nové genomické techniky“ (nové techniky genetického inženýrství nebo NGT – nové GMO). Provozovatelé, spolky a občané mají možnost se vyjádřit do 22. července.

Konzultace probíhá formou dotazníku, který je k dispozici na webové stránce „Vyjádřete se“. Chcete-li se zúčastnit, musíte se zaregistrovat nebo použít stávající účet.

Prosím, využijte této možnosti a vyjádřete svůj názor na plán Evropské komise rozvolnit zákony týkající se GMO. Učinit tak můžete za svou organizaci, nebo jako občan EU. Dotazník je v českém jazyce a je možné jej vyplnit v češtině.

Základní informace k problematice najdete v tomto článku a v této infografice.

Postoj IFOAM Organics Europe:

  • Komplexní právní předpisy by měly zahrnovat ustanovení, která jsou již ve stávajícím právním rámci, včetně ustanovení o hodnocení rizik, sledovatelnosti a označování;
  • Odpovídající ustanovení o sledovatelnosti a označování, která jsou proveditelná a vymahatelná, musí ukládat všem aktérům v potravinovém řetězci povinnost zajistit sledovatelnost. V praxi to znamená, že všem účastníkům výrobního nebo spotřebního řetězce musí být jasné, zda byl v procesu použit produkt z NGT;
  • Jak uvádí Evropská komise: „ aplikace NGT v zemědělsko-potravinářském systému nesmí podkopávat další aspekty udržitelné produkce potravin, např. pokud jde o ekologické zemědělství nebo biodiverzitu“ . Vše bude záviset na existenci systému sledovatelnosti bez mezer, který se bude zabývat otázkou potenciální ztráty příjmů (ekologických) producentů v důsledku kontaminace a požadavků na označování;
  • Operátoři i spotřebitelé mají různé požadavky na transparentnost a způsoby přenosu informací. Operátoři potřebují systém sledovatelnosti bez mezer, který zajistí transparentnost v každé fázi výrobního řetězce. Spotřebitelé potřebují snadno přístupný štítek na konečném produktu, aby mohli informovat o svém výběru;
  • Konečně, navrhované omezení konceptu udržitelnosti na rostlinné znaky by bylo zavádějící a nemá kapacitu na zásadní podporu systémových změn v zemědělství, které jsou potřebné a jehož je ekologické zemědělství součástí. Výrobní systém může být udržitelný pouze kombinací různých vstupů a zemědělských postupů, které zachovávají přírodní kapitál (půdu, vodu, biologickou rozmanitost atd.), nikoli jedinou rostlinnou vlastnost jako takovou.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru