Evropská komise ustupuje a otevírá dveře deregulaci nových GMO

Publikováno 3.5.2021

29. Dubna – Brusel

29. dubna jsem se zúčastnila online debaty nazvané SEED POLICY DIALOGUE, kterou organizovala Let´s liberate diversity! Mluvilo se o chystaných změnách regulace GMO v Evropské unii. Evropská komise v ten samý den zveřejnila dlouho očekávanou studii o nových genomových technikách, kterou si vyžádala Rada EU v listopadu 2019.
Přináším krátký souhrn z této debaty spolu se závěry, které Evropská komise zveřejnila.

SEED POLICY DIALOGUE

Online debaty se zúčastnili:
Fulya Batur, Kybele – Prezentace nejnovějších postojů Bruselu týkajících se úpravy genomu a semen

Frédéric Prat, Inf’OGM – Působení společnosti Inf’OGM ve Francii a právní procesy týkající se nových
techniky genetické modifikace.

Evropská komise dne 29. dubna 2021 zveřejnila dlouho očekávanou studii o nových genomových technikách, kterou si vyžádala Rada EU v listopadu 2019.

Studie dospěla k závěru, že:

– „Produkty nových genetických technik (NGT) a jejich aplikace by mohly přinést výhody a řešit hlavní výzvy včetně „odolnosti a udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském systému“

– Aby nové GMO mohly přispívat k udržitelnosti, „měl by být zvážen vhodný mechanismus pro vyhodnocení jejich přínosu“

– Současná pravidla EU týkající se GMO pro daný účel nejsou vhodná

Studie proto dospěla k závěru, že je nutné vytvořit novou politiku regulující právě tyto nové GMO techniky a jejich produkty. Toto vyjádření je pro veřejnost Evropské unie hluboce alarmující, protože z toho vyplývá, že se Komise snaží oslabit pravidla, která v současnosti GMO a úpravy genů upravují. Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides uvádí, že „Nové genomové techniky mohou podporovat udržitelnost zemědělské výroby v souladu s cíli naší strategie Farm to Fork“.

Deregulace GMO politiky by nabourala stávající přísná pravidla regulující použití GMO produktů v Bio produkci, potravinách, spolu s nutností jejich označování a možnosti jejich sledování a dohledatelnosti. Stávající politika, tak jak nyní je nastavena, umožňuje udržet zemědělství i potraviny GMO-free. Tento systém garantuje transparentnost přítomnosti GMO v každé jednotlivé fázi výroby. To se ale s nastavením nové politiky může změnit.

Dosavadní průběh jednání o GMO

V roce 2018 Evropský soudní dvůr rozhodl, že vyloučení nových GMO ze směrnice EU o GMO „by nerespektovalo zásadu předběžné opatrnosti, kterou se snaží EU aplikovat ve vztahu ke všem GMO produktům (rostlinným i živočišným),“. Evropská komise svým současným postojem toto rozhodnutí zpochybňuje. Pokud by nové GMO produkty neprocházely testy bezpečnosti, pokud nebudou sledovány ani označovány, bude to špatná zpráva pro evropské občany, na jejichž talíře se tak nové GMO mohou dostat zcela bez jejich vědomí a možnosti volby. Nové GMO technologie představují četná rizika pro lidské zdraví, pro životní podmínky zvířat, životní prostředí i potravinovou suverenitu malých zemědělců.

Bez přísné regulace:
– By produkty nových GMO technik nemusely podstupovat posuzování rizik, což znamená, že by se nebezpečné výrobky mohly dostat do regálů supermarketů v celé EU.
– Nebyly by k dispozici žádné údaje o sledování nových GMO organismů a produktů, které se dostanou na trh, protože by již nebylo nutné je označovat.
– Mohlo by dojít k vážnému poškození ekosystémů a biologické rozmanitosti, protože by nemohla být přijata žádná opatření proti nekontrolovanému šíření nových GMO organismů v životním prostředí. Zemědělství a výroba potravin založené na zdrojích bez GMO by tak již nemohly být chráněny.

Strategie nazvaná Farm to Fork, kterou EU prosazuje si klade mimo jiné za cíl poskytnout spotřebitelům lepší informace k tomu, aby se mohli informovaně rozhodovat a přispívat k přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům. Deregulace nových GMO technik a jejich produktů, který nyní Evropská komise navrhuje, by znamenala, že by již nebylo nutné je označovat, což je v naprostém rozporu s cíli strategie Farm to Fork.

GMO techniky

Technologie genetického inženýrství se vyvinula od zavedení prvních geneticky modifikovaných (GM) plodin před více než 20 lety. V posledních letech se objevila řada nových technik, které se souhrnně nazývají „editace genů“.
Tyto techniky umožňují genetickým inženýrům modifikovat existující geny spíše než do nich přidávat geny jiných druhů (jako u klasických GMO).
Tyto nové technologie se někdy označují jako „nové šlechtitelské techniky“ (agro biotechnologický průmysl), „nové genomové techniky“ (Rada EU a Evropská komise) nebo „nové GMO“, protože dle rozhodnutí Evropského soudního dvora se jedná o genetické modifikace a představují tedy stejná rizika jako klasické GMO.
V roce 2018 Evropský soudní dvůr (ESD) rozhodl, že nové GMO musí být regulovány jako původní GMO podle předpisů EU na základě zásady předběžné opatrnosti. Rozhodnutí ESD znamená, že nová generace GMO plodin a semen by měla projít bezpečnostními kontrolami, schvalovacím procesem a být označena před jejich uvedením na trh, aby zaručila farmářům, výrobcům potravin a spotřebitelům právo vědět, zda potravinářský výrobek obsahuje GM organismy nebo ne.

Informační leták v českém jazyce si můžete stáhnout ve formátu pdf: All techniques of genetic modification must be regulated – IFOAM Organics Europe

Tiskové zprávy k danému tématu:

https://www.infogm.org/7190-ogm-commission-europeenne-envisage-de-changer-legislation?lang=fr

Biotechnologies (europa.eu)

https://www.eurovia.org/fr/apres-avoir-refuse-dappliquer-la-loi-la-commission-europeenne-veut-la-changer-pour-camoufler-son-forfait/

https://friendsoftheearth.eu/press-release/eu-commission-backs-removing-safety-checks-for-new-gmos/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru