Iniciativa Semínkovna dnes

V průběhu osmi let působení iniciativy v České republice se do ní zapojilo více než 230 míst. Záhy se stala inspirací i na sousedním Slovensku, kde postupně vznikla už zhruba desítka semínkových knihoven – Semienkarní. V roce 2023 se otevřela první semínková knihovna také v sousedním Polsku, která se taktéž inspirovala v České republice.

Klára Hrdá se od roku 2015 průběžně věnuje podpoře iniciativy Semínkovna v médiích, pořádá promítání filmů, přednášky či prezentace nebo se jich účastní coby host. Zaměřuje se také na vzdělávání dospělých i dětí v oblasti semenaření. V současné době se zabývá tvorbou online vzdělávací akademie o domácím semenaření. Mimo to připravuje také programy pro děti a usiluje o rozvoj myšlenky celé iniciativy. 

V roce 2016 založila neziskovou organizaci Semínkovna, z. s. Spolek v roce 2022 získal prestižní grant od UNDP (Rozvojový program OSN, UNDP – z anglického United Nations Development Programme), díky kterému vznikla síť semínkových knihoven také v Moldávii. Zároveň se Klára v tomto roce probojovala do semifinále Cen SDG’s 2022 v oblasti ochrany biodiverzity a získala pro název Semínkovna ochrannou známku).

Přejít nahoru