Postup založení semínkové knihovny

Kdo může semínkovou knihovnu založit

Semínkovou knihovnu může založit kdokoliv bez ohledu na věk, vzdělání či jiné faktory. Ze zkušeností se ukázalo, že na založení semínkové knihovny se mohou podílet také děti. Nebojte se je do celého procesu zapojit.

Vytvořte semínkovou knihovnu

Použít můžete například kartonovou krabici a dle vlastní fantazie z ní zhotovíte zásobník požadovaného tvaru. Výsledný vzhled je jen na vás, ale praktické je vytvořit několik přihrádek, aby bylo možné balíčky semínek trochu roztřídit. Zručnější mohou vyrobit semínkovou knihovnu ze dřeva či jiného materiálu nebo využít starou skříňku apod. Fantazii se meze nekladou. Svou semínkovou knihovnu ozdobte, opatřete nápisem „Semínkovna“ a logem iniciativy.

Najděte místo

Klíčovým bodem bude umístění semínkové knihovny na nějaké veřejně přístupné místo. Nejčastěji to bývají knihovny, ale může jít i o klubovnu, komunitní centrum, ekocentrum, informační centrum, kavárnu… Vhodné je to kdekoliv, kde si myslíte, že by se mohla pohybovat cílová skupina – zahrádkáři. V každém případě budete potřebovat souhlas provozovatele zvoleného prostoru. Semínková knihovna ale také může být k dispozici jen uzavřené komunitě lidí (škola, školka). 

Sežeňte semínka

Prázdná krabice sama o sobě nikoho neosloví. Je tudíž nutno zajistit první osivo, které do semínkové knihovny dáte k dispozici. Semínka je dobré uložit do papírových sáčků a řádně popsat. Vždy by měl být uveden název daného rostlinného druhu, popřípadě odrůdy, místo a datum sklizně. Další informace k tomuto tématu najdete ve 3. kapitole manuálu.

Nastavte pravidla

U každé semínkovny by měla být vždy viditelně umístěná pravidla jejího využívání. Kromě obecných informací můžete doplnit své vlastní požadavky: například omezit množství sáčků, které si zájemci mohou odnést, požádat je, aby se zaregistrovali do vaší mailové databáze apod. Stanovte, v jaké formě budete semínka do semínkové knihovny přijímat (je dobré, když jsou již nasáčkovaná a popsaná, ušetří vám to čas). 

Pamatujte, že využití semínkové knihovny nelze žádným způsobem zpoplatnit.

Budujte si tým

Snažte se už od samého začátku nebýt na vše úplně sami. Oslovte dobrovolníky, uspořádejte setkání, v rámci něhož spolu s ostatními připravíte sáčky apod. Nezapomeňte, že semínková knihovna by bez vás pravděpodobně nefungovala. Je tedy potřeba šetřit svou energií, aby vás činnost s ní spojená bavila a příliš nevyčerpávala. Nebojte se požádat o pomoc. 

Oslovte třeba domov seniorů, školu či školku, rodinný klub apod., navažte spolupráci a získejte pomoc, jakou potřebujete. Věřím, že tím získáte i nové nadšené uživatele semínkové knihovny, kteří o ni budou spolu s vámi s láskou pečovat.

Oslavte to

Oslavte otevření vaší semínkovny a na zahajovací akci pozvěte lidi z vaší obce/města. Nebojte se oslovit a přizvat i místní média. Neponechejte nic náhodě a dejte o akci vědět na sociálních sítích, pomocí letáků, vydejte tiskovou zprávu apod. 

Během akce semínkovnu zájemcům představte, vysvětlete, jak funguje i k čemu slouží. Buďte však realisty, začněte oslovením spíše menší skupinky. Hledejte ty, kterým není cizí ekologické cítění, mají vlastní zahrádku nebo prostor, kde semínka pěstovat, už sami zahradničí, či dokonce semenaří.

Co může být součástí slavnostního zahájení?

  • Představení projektu
  • Workshop semenaření
  • Promítání filmu
  • Zábavná aktivita pro děti
  • Debata
  • Semínková burza
  • Sbírka semínek pro semínkovou knihovnu)

Podmínky úspěchu

Počítejte s tím, že chvíli potrvá, než se lidé naučí semínkovou knihovnu správně používat, tedy si z ní osivo nejen brát, ale také ho vracet. Ze zkušenosti z jednotlivých knihoven se ukazuje, že čím více se semínkové knihovně věnujete, tím lépe funguje. Aby byla semínková knihovna dlouhodobě funkční a úspěšná, potřebuje dvě základní ingredience:

  • osobnost zakladatele,
  • komunitu příznivců.

Není dobré nechat semínkovnu svému osudu. Je vhodné se jí věnovat dále v průběhu let. Zapojujte komunitu, pořádejte akce, mluvte s přispěvateli, sdílejte know-how, organizujte oslavu sklizně a semínkovou burzu… Zkrátka budujte komunitu okolo semínkovny, neboť to je jeden z důvodů, proč vznikla: aby spojovala lidi.

Vhodné je tedy uspořádat alespoň dvakrát do roka, byť jen malou akci a stále připomínat, proč jste semínkovou knihovnu založili, k čemu slouží a jak se zapojit. Velmi důležité je poskytnout i základní informace týkající se domácího semenaření, což lidem dodá odvahu se do činnosti pustit a tím vzroste i šance, že se posléze semínka do semínkové knihovny vrátí.)

Přejít nahoru