Chystaná deregulace nových technik GMO u potravin v EU – Rozbor a argumenty

Publikováno 14.12.2023

K danému návrhu Evropské komise o New GMO/NGT přinášíme souhrnný text obsahující rozbor návrhu a argumenty pro a proti. Ještě do Vánoc se očekává další jednání a hlasování v Evropské radě ministrů. Na tom minulém, 11. 12. 2023, se konalo hlasování, ve kterém se vyjádřilo 7 zemí své připomínky – Rakousko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Německo a Bulharsko se zdržely hlasování, zatímco ostatní členské země hlasovaly pro návrh.

Tento návrh Evropské komise vzbudil velký zájem a vyvolal rozporuplné reakce v různých členských zemích EU. Argumenty pro a proti se týkají zejména otázky bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, důsledků pro zemědělský sektor a možného vlivu na zdraví spotřebitelů.

Zastánci tohoto návrhu argumentují, že nové genetické technologie (NGT) poskytují větší možnosti v oblasti vývoje a výroby potravin. Tvrdí, že NGT může přispět k vytváření odolnějších plodin, odolných vůči chorobám a škůdcům, což by mohlo snížit potřebu používání pesticidů a herbicidů. Navíc by se mohly vyvinout rostliny s lepšími vlastnostmi, jako je zlepšená nutriční hodnota, delší trvanlivost nebo lepší chuť. Stejného výsledku lze ale dosáhnout i bez využití těchto technologií, adaptací nehybridních odrůd aj. metodami agroekologie…

Na druhou stranu, kritici varují před potenciálními riziky, které by mohly tyto nové genetické technologie přinést. Obavy se týkají především možného negativního vlivu na biodiverzitu, vzniku nových alergenů, neznámých dlouhodobých účinků na zdraví lidí nebo životní prostředí. Kritici také poukazují na otázku transparentnosti, a to jak vůči spotřebitelům, tak i vůči zemědělcům, kteří by mohli ztratit kontrolu nad svým vlastnictvím a plodinami.

Hlasování v Evropské radě ministrů je klíčovým krokem při rozhodování o přijetí či zamítnutí návrhu Evropské komise. Rozhodnutí o New GMO/NGT bude mít významný dopad na budoucnost zemědělství a potravinového sektoru v Evropě. O dalším vývoji a závěrečném rozhodnutí budeme nepochybně informovat ve vhodný čas.

Souhrn obsahu

 • Návrh nařízení schválený Evropskou Komisí a postoupený ke schválení Evropskému
  parlamentu, ruší takřka 30 let praxe předběžné opatrnosti v oblasti geneticky modifikovaných
  organismů (GMO) pro produkty tzv. nových genomických technik (NGT). Zjednodušuje
  stávající požadavky kladené na všechny GMO v oblasti pravidel ověřování jejich bezpečnosti,
  sledovatelnosti a označování. Jde dokonce tak daleko, že pro drtivou většinu NGT (zařazené
  do kategorie I, Komise odhaduje 94% z celkového množství NGT) ruší uvedené požadavky
  zcela.
 • Zavádí rozdělení NGT do dvou kategorií na základě svévolného, vědecky nepodloženého limitu
  maximálně 20 genových manipulací vyjmenovaných typů pro zařazení GMO rostliny do
  kategorie I. Tuto kategorii označuje jako „modifikace, které by buď mohly vzniknout v přírodě
  nebo být získány konvenčními šlechtitelskými technikami“ a přistupuje k nim jako
  k přírodnímu materiálu s výjimkou povinného označení na osivu.
 • Nám, spotřebitelům, odebírá naše dosavadní právo volby mezi GMO a ne-GMO potravinami
  tím, že produkty NGT kategorie I (odhadem těch 94% z NGT) nebudou mít jakékoliv označení
  na obalu.
 • Návrh nařízení de-facto likviduje sektor ekologického a bio zemědělství, které je neslučitelné
  s GMO i NGT (což Komise sama potvrzuje). Nebere totiž v úvahu reálný předpoklad
  přírodního křížení NGT s běžnými rostlinami, aniž by nadále vyžadoval pro NGT kategorie I
  existenci analytických nástrojů pro jejich detekci tak, jak je doposud pro GMO požadováno.
 • Svůj přístup Komise obhajuje mimo jiné tvrzením, že NGT přispěje k řešení problémů se
  změnou klimatu, úbytkem biologické rozmanitosti a přispěje též k dlouhodobé odolnosti
  potravinového řetězce a potřebě přechodu na udržitelnější zemědělství a potravinové
  systémy. Jde o nepravdivé tvrzení, které je navíc v rozporu s dosavadním přístupem EU, která
  pro tyto účely podporuje rozvoj ekologického a k přírodě šetrného zemědělství, které je
  protikladem stávajícího konvenčního zemědělství, k němuž GMO a NGT náleží.

Detailní soubor argumentů najdete v tomto dokumentu:

Text připravil Petr Hrůša

kampanczargumentyv2_231214_230816Stáhnout

kampanczargumentyv2_231214_230816

Zdroje
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0411
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2023/10/Gmo-Paper_A4_V.3.pdf

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru