Active Citizen Fund

Semínkovna pro 21. století – Efektivní síť semínkových knihoven v České republice

1.9. 2023 – 30. 4. 2024

Cílem tohoto projektu je rozvoj iniciativy Semínkovna.
1. Vytvoření moderního a funkčního webu, který bude odpovídat potřebám organizace.
2. Implemenujeme Google Wokspace
3. Digitální databáze semínkoven a CRM systém
To usnadní komunikaci, sdílení informací a spolupráci mezi spolkem Semínkovna, z.s. a zapojenými semínkovnami. Spolek i semínkovny se budou lépe prezentovat veřejnosti a díky tomu se zvýší zájem a informovanost občanů o sdílení osiv.

Hlavní aktivity a výsledky:

  1. Moderní webová stránka: Spustili jsme nový web seminkovna.cz, který je nyní legislativně v souladu s GDPR a nabízí přehledné informace o všech našich aktivitách. Web je také napojen na Google Analytics, což nám umožňuje efektivnější marketing.

  2. Implementace Google Workspace: Zavedli jsme Google Workspace pro neziskové organizace, což zlepšilo naši vnitřní komunikaci a poskytlo profesionální emailové adresy.

  3. Digitální databáze: Vytvořili jsme aktualizovanou digitální databázi semínkových knihoven. Tato databáze nám umožňuje lepší správu a podporu zapojených knihoven.

  4. CRM systém a automatizace: Implementovali jsme CRM systém a zautomatizovali procesy pomocí aplikací Smartemailing a Raynet, což nám ušetřilo čas a zvýšilo organizační efektivitu.

  5. Školení a podpora: Poskytli jsme školení všem zapojeným semínkovým knihovnám ohledně používání nových digitálních nástrojů a webu. Tím jsme zlepšili jejich efektivitu a podporu komunit.

Naši účast v programu jsme prezentovali
 — v tiskové zprávě vydané 8. října 2023
a v rámci několika akcí:
- 12. října  2023 — 8. Narozeniny Semínkovny Praha
9. února 2024 — Semínkovna Story - InspiRACE — Praha
- 20. dubna 2024 — Den země Malešice Praha

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizová30n v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Přejít nahoru