Stronger roots

Semínková komunita

1.10. 2023 – 31. 3. 2025

Program Nadace OSF Stronger Roots pomáhá organizacím občanské společnosti, aby oslovovaly lidi kolem sebe, zapojovaly je do své práce a vytvářely si kolem sebe široké komunity příznivců, dárců, dobrovolníků a nových partnerů. Díky nim se stávají odolnějšími a zároveň mohou efektivněji přispívat k řešení problémů, které nás trápí.

Cíl projektu Semínková komunita:
Vytvoření funkčního komunikačního systému s jednotlivými Semínkovnami, na jehož základě bude budovaná komunita Semínkoven a jejich uživatelů tak, aby dostávali potřebnou podporu své místní působnosti. Vytvoření komunikační strategie pro získávání příznivců pro myšlenku soběstačnosti v pěstování užitkových plodin a podpoře biodiverzity při uchovávání regionálních odrůd těchto plodin a pro podporu činnosti komunitních semínkových knihoven. Vytvoření fundraisingové strategie.

Seed community

The creation of a functional communication system with individual Seedbeds, on the basis of which the community of Seedbeds and their users will be built so that they receive the necessary support for their local scope. Creating a communication strategy to gain supporters for the idea of self-sufficiency in the cultivation of useful crops and the promotion of biodiversity in the preservation of regional varieties of these crops and to support the activity of community seed libraries. Creating a fundraising strategy.

Zahajovací setkání k programu Stronger Roots Nadace OSF

  1. Prezentace Projektu

12. 10. 2023 V rámci oslavy 8. narozenin Semínkovny v ČR

Tisková zpráva vydaná 9.10.2023

Prezentace Oslava 8. narozenin Iniciativy Semínkovna

8. narozeniny — prezentace ke stažení

Program Stronger Roots financuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto textu odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.

Přejít nahoru